සනත් වික්‍රමසිංහ

කාබනික රසායනය-IV

ප්‍රකාශනය: Chenul Publications, ISBN: 978-955-7378-21-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 132

අන්තර්ගතය:  උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – කාබනික රසායනය 

රු 1,500.00

2 in stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව කාබනික රසායනය කොටසට අදාළ සියලු ම සිද්ධාන්ත, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ විස්තර කිරීම් සහ බහුවරණ, ව්‍යුහගත හා රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන වීඩියෝවක් සහිත අධ්‍යයන කට්ටලයකි.

Additional information

Weight 0.38 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1 cm
WRITER

සනත් වික්‍රමසිංහ