හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

කාබනික රසායනය

කර්තෘ: හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2018, ISBN: 978-955-3046-56-7, ප්‍රමාණය A4, පිටු 284

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය (විසඳූ ගැටලු සහ අභ්‍යාස සහිත)

රු 1,500.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශට අයත් ‘කාබනික රසායනය’ කොටස සඳහා මෙම පොත සම්පාදනය වී ඇත.

ඊට අයත් සියලු විෂය කරුණු මෙහි ආවරණය කර ඇති අතර අදාළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ විස්තර ද ඇතුළත් වේ. තවද, සිසුනට සිය දැනුම හා ගැටලු විසඳීමේ කුසලතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සුදුසු අභ්‍යාස රාශියක් ද මෙහි අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.750 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.7 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාබනික රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *