හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

කාබනික රසායනය – වර්ග කළ බහුවරණ

කර්තෘ: හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

ප්‍රකාශනය: ‍ඇස් ගොඩගේ 2016, ISBN: 978-955-3065-64-3, ප්‍රමාණය A4, පිටු 236

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: කාබනික රසායනය වර්ග කළ බහුවරණ ප්‍රශ්න

රු 2,000.00

Out of stock

Description

මෙය උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව ‘කාබනික රසායනය’ කෘතිය හා සමගාමීව භාවිත කළ හැකි ය.

ඔබ කාබනික රසායනයට අදාළ කිසියම් උප ඒකකයක් අවසාන කළ පසු ඊට අදාළව මෙම පොතේ ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට උත්සහ කරන්න. එය ඔබගේ දැනුම වර්ධනයට මෙන් ම අවශ්‍ය දැනුම ඔබට ලැබී ඇත් ද යන්න දැන ගැනීමට ද වැදගත් වේ.

Additional information

Weight 0.59 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.5 cm
WRITER

හේමචන්ද්‍ර බස්නායක

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාබනික රසායනය – වර්ග කළ බහුවරණ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *