දයා හේවගේ

කාබනික රසායනය පරිවර්තන

කර්තෘ: දයා හේවගේ

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් එඩියුකේෂනල්  © 2018, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  112, ISBN 978-955-1847-67-8

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව- කාබනික රසායනය – පරිවර්තන

රු 400.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශය සඳහා කාබනික රසායනය – පරිවර්තන ගැටලු සහ එවායේ විසඳුම් ඇතුළත් ග්‍රන්ථයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.18 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

දයා හේවගේ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කාබනික රසායනය පරිවර්තන”

Your email address will not be published. Required fields are marked *