ජේ. කේ. පී. ආරියරත්න

උසස් පෙළ භෞතික රසායනය 2

කර්තෘ: ජේ. කේ. පී. ආරියරත්න

ප්‍රකාශනය: ස්ටැම්පර්ඩ් ලේක් © 2014 හත් වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-8733-12-1, ප්‍රමාණය A5, පිටු 170

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – භෞතික රසායනය: අයනික සමතුලිතතා, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතාව, රසායනික චාලක විද්‍යාව 

රු 250.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ භෞතික රසායන විද්‍යා කොටසට අයත් වන මාතෘකා අතරින් අයනික සමතුලිතතා, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ හා සම්බන්ධ සමතුලිතතා සහ රසායනික චාලක විද්‍යාව යන කොටස් සරලව නමුත් සම්පූර්ණව අධ්‍යයනය කිරීමට පහසුවන ආකාරයට මෙම කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

WRITER

ජේ. කේ. පී. ආරියරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ භෞතික රසායනය 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *