ජේ. කේ. පී. ආරියරත්න

උසස් පෙළ භෞතික රසායනය 1

කර්තෘ: ජේ. කේ. පී. ආරියරත්න

ප්‍රකාශනය: ස්ටැම්පර්ඩ් ලේක් © 2014 හත් වැනි මුද්‍රණය, ISBN: 978-955-8733-11-3, ප්‍රමාණය A5, පිටු 138

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව – භෞතික රසායනය: පදාර්ථයේ අවස්ථා, රසායනික සමතුලිතතාව, ද්‍රාවණවල ගුණ

රු 245.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ භෞතික රසායන විද්‍යා කොටසට අයත් වන පදාර්ථයේ අවස්ථා, රසායනික සමතුලිතතාව සහ ද්‍රාවණවල ගුණ යන මාතෘකා සරලව නමුත් සම්පූර්ණව ශිෂ්‍යයිනට අධ්‍යයනය කිරීමට පහසුවන ආකාරයෙන් මෙම කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.145 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

ජේ. කේ. පී. ආරියරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උසස් පෙළ භෞතික රසායනය 1”

Your email address will not be published. Required fields are marked *