නිශාන්ත දීපාල්

ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතාව

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018 , ISBN: 978-955-50746-3-6, ප්‍රමාණය B5, පිටු 112

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව: ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතාව

රු 400.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය යටතේ එන ඉලෙක්ට්‍රෝඩ සමතුලිතතාව පිළිබඳ පූර්ණ සිද්ධාන්ත, විසඳූ ආදර්ශ ගැටලු, විසඳූ පසුගිය විභාග ගැටලු සහ බහුවරණ විවරණයක් මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.205 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

නිශාන්ත දීපාල්