නිශාන්ත දීපාල්

අයනික සමතුලිතතාවය 1

කර්තෘ: නිශාන්ත දීපාල්

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2014 , ISBN: 978-955-50746-1-2, ප්‍රමාණය B5, පිටු 122

අන්තර්ගතය: රසායන විද්‍යාව: භෞතික රසායනය: අයනික සමතුලිතතාවය

රු 400.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ, භෞතික රසායනය කොටසට අදාළ “අයනික සමතුලිතතාව” නම් විෂය කොටස නිර්මාණාත්මකව, තර්කානුකූලව පූර්ණ ලෙස මෙම පොතෙන් ආවරණය කර ඇත.

සිද්ධාන්ත, විසඳූ ආදර්ශ ගැටලු, පසුගිය විභාග ගැටලු හා විසඳුම් සහ බහුවරණ විවරණ ද ඇතුළත් කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.22 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.8 cm
WRITER

නිශාන්ත දීපාල්