ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

අකාබනික රසායනය

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2015, ISBN: 978-955-95574-0-8, ප්‍රමාණය B5, පිටු 160

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය – s-ගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය, sගොනුවේ මූලද්‍රව්‍යවල රසායනය, තෝරාගත් ගොනු කිහිපයක මූලද්‍ර්‍යවල රසායනය, d ගොනුවේ මූලද්‍ර්‍ය, ගුණාත්මක අකාබනික විශ්ලේෂණය

රු 500.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ අකාබනික රසායනය කොටස් සියල්ල ආවරණය වන පරිදි මෙම පොත සකස් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.3 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

ඕ. ඒ. ඉලේපෙරුම

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකාබනික රසායනය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *