අරුණ බණ්ඩාර

අකාබනික රසායනය ( s හා p )

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2019, ISBN: 978-955-51756-0-9, ප්‍රමාණය A5, පිටු 190

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය ( s සහ p ගොණුවල මූලද්‍රව්‍ය)

රු 600.00

Out of stock

Description

s සහ p ගොණුවල මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විවරණයක් මෙහි ඇතුළත් වේ. 2019 සිට ඉදිරියට පැවැත්වෙන විභාග සඳහා නිර්දේශිත ය.

Additional information

Weight 0.235 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකාබනික රසායනය ( s හා p )”

Your email address will not be published. Required fields are marked *