අරුණ බණ්ඩාර

අකාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-52949-9-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 422

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය දෙවන සංස්කරණය (නව විෂය නිර්දේශය)

රු 950.00

3 in stock (can be backordered)

Description

උසස් පෙළ විභාගයේ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වැදගත් ස්ථානයක් අකාබනික රසායනයට හිමි වේ. අකාබනික රසායනයට අදාළ සියලු ම විෂය කරුණු මෙහි ආවරණය කොට ඇත. ඒවා පැහැදිලිව අවධාරණය කර ගනු පිණිස සියලු ම බහුවරණ ගැටලු ආවර්තිතා කාණ්ඩ වශයෙන් වෙන් කොට දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *