අරුණ බණ්ඩාර

අකාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය

කර්තෘ: අරුණ බණ්ඩාර

ප්‍රකාශනය: ab ප්‍රකාශකයෝ  © 2011, ISBN: 978-955-52949-9-7, ප්‍රමාණය A5, පිටු 422

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය දෙවන සංස්කරණය (නව විෂය නිර්දේශය)

රු 950.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ විභාගයේ රසායන විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වැදගත් ස්ථානයක් අකාබනික රසායනයට හිමි වේ. අකාබනික රසායනයට අදාළ සියලු ම විෂය කරුණු මෙහි ආවරණය කොට ඇත. ඒවා පැහැදිලිව අවධාරණය කර ගනු පිණිස සියලු ම බහුවරණ ගැටලු ආවර්තිතා කාණ්ඩ වශයෙන් වෙන් කොට දක්වා ඇත.

Additional information

Weight 0.5 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2 cm
WRITER

අරුණ බණ්ඩාර

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අකාබනික රසායනය බහුවරණ විවරණය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *