අමිල සේනාධීර

අකාබනික රසායනය ගුණ විචලනය

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ  © 2012, ප්‍රමාණය A4, පිටු 86

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව: අකාබනික රසායනය ගුණ විචලනය

රු 450.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ අකාබනික රසායනය හා ආවර්තික ගුණ විචලනයට  අදාළ ප්‍රශ්න 250ක් විවරණ සමග  මෙම ග්‍රන්ථයට ඇතුළත්  කර ඇත.

Additional information

Weight 0.275 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 0.8 cm
WRITER

අමිල සේනාධීර