වීරතුංග පී තිලකරත්න

සත්ත්ව අකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය II

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් එඩියුකේෂනල් පබ්ලිකේෂන්ස් © 2019, ISBN: 978-955-1847-69-2, ප්‍රමාණය B5 පිටු 306

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – සත්ත්ව අකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය II

රු 900.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂයෙහි එන සත්ත්ව අකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය යන විෂය කොටස මෙම පොතෙහි ඇතුළත් කර ඇත‍.

Additional information

Weight 0.43 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න