වීරතුංග පී තිලකරත්න

සත්ත්ව අකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය II

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් එඩියුකේෂනල් පබ්ලිකේෂන්ස් © 2019, ISBN: 978-955-1847-69-2, ප්‍රමාණය B5 පිටු 306

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – සත්ත්ව අකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය II

රු 900.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂයෙහි එන සත්ත්ව අකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය යන විෂය කොටස මෙම පොතෙහි ඇතුළත් කර ඇත‍.

Additional information

Weight 0.43 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1.3 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න