එච්. ජී. නන්දදාස

ශාක ජීව විද්‍යාව

කර්තෘ: මහාචාර්ය එච්. ජී. නන්දදාස

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2014, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු 120, ISBN 955-52937-4-7

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- ශාක ජීව විද්‍යාව

රු 400.00

5 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ ශාක ජීව විද්‍යාවට අදාළ විෂය කරුණු මෙහි ඇතුළත් වේ. එහි දී, ශාකවල පෝෂණය, පරිවහනය, වර්ධනය, සමායෝජනය, ප්‍රජනනය, ප්‍රචාරණය යන කොටස් ආවරණ කෙරී ඇත.

Additional information

Weight 0.24 kg
Dimensions 22.86 × 17.78 × 1 cm
WRITER

එච්. ජී. නන්දදාස

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශාක ජීව විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *