වීරතුංග පී තිලකරත්න

ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් © 2018 අගෝස්තු, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  200, ISBN 978-955-1847-62-3

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය

රු 650.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා නව විෂය නිර්දේශට අදාළ ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සවිස්තර විෂය කරුණු මෙම ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.32 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *