වීරතුංග පී තිලකරත්න

ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් © 2018 අගෝස්තු, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  200, ISBN 978-955-1847-62-3

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය

රු 650.00

2 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා නව විෂය නිර්දේශට අදාළ ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සවිස්තර විෂය කරුණු මෙම ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

Additional information

Weight 0.32 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 0.5 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ශාක ආකාරය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *