විනීතා සී. මිහිඳුකුලසූරිය

ප්‍රවේණිය සහ අණුක ජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: කවිවර ප්‍රකාශන © 2018, ISBN: 978-955-7283-23-4, ප්‍රමාණය A4 පිටු 280

අන්තර්ගතය: ප්‍රවේණිය සහ අණුක ජීව විද්‍යාව

රු 1,200.00

7 in stock (can be backordered)

Description

ජෛව ගෝලය තුළ අසීමිතව ව්‍යාප්තව ඇති ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ අනුයාත පරම්පරා ඔස්සේ සම්ප්‍රේෂණය වන ආකාරය ප්‍රවේණි විද්‍යාවේ දී හදාරණු ලබන අතර උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා විෂයයෙහි 6 හා 7 ඒකකවල මෙම ක්‍රියාවලි පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ.

ප්‍රවේණි විද්‍යාවට අදාළ බහුවරණ ප්‍රශ්න වඩාත් අභියෝගාත්මක ය. එහෙයින්, ඒවාට පිළිතුරු තෝරා ගැනීමට උපකාර වන පරිදි රූපසටහන් ද සහිතව මෙම බහුවරණ විවරණ ග්‍රන්ථය සකස් කොට ඇත.

ජීව විද්‍යාව පමණක් නොව, උද්භිද විද්‍යාව සහ සත්ත්ව විද්‍යාව විෂයවල අඩංගු වූ ප්‍රවේණි විද්‍යාව බහුවරණ ප්‍රශ්න සමහරක් ද මෙහි විවරණය කොට ඇත.

Additional information

Weight 0.64 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.3 cm
WRITER

විනීතා සී. මිහිඳුකුලසූරිය