තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ජීව විද්‍යාව

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2018, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  152, ISBN 978-955-1847-60-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ජීව විද්‍යාව (2017 නව නිර්දේශය)

රු 500.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවේ (නව නිර්දේශය) තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව විෂයයේ, ජීව විද්‍යාව සඳහා ලියැවුණු ග්‍රන්ථයකි මෙය. සවිස්තරාත්මක විෂය කරුණුවලට අමතරව ආදර්ශ බහුවරණ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු ද මෙහි ඇතුළත් වේ.

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව – ජීව විද්‍යාව”

Your email address will not be published. Required fields are marked *