ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව ශබ්දකෝෂය + විශ්වකෝෂය

කර්තෘ: ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2017, ප්‍රමාණය A5, පිටු 534, ISBN 955-44728-4-6

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- පැරැණි සහ නව විෂය නිර්දේශ සඳහා ශබ්දකෝෂය + විශ්වකෝෂය

රු 950.00

Available on backorder

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව පැරැණි හා නව නිර්දේශයේ විෂය පථය අලළා අකාරාදි පිළිවෙලින් සැකසුණු විශ්වකෝෂයකි මෙය.

Additional information

Weight 0.605 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 2.5 cm
WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීව විද්‍යාව ශබ්දකෝෂය + විශ්වකෝෂය”

Your email address will not be published. Required fields are marked *