ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්න

කර්තෘ: ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

ප්‍රකාශනය: කර්තෘ © 2013, ප්‍රමාණය A4, පිටු 210, ISBN 955-44728-0-8

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව- ව්‍යුහගත රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සවිස්තරාත්මක විවරණය

රු 550.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ, බහිස්‍රාවය, සන්ධාරණය, චලනය, සමායෝජනය, සමස්ථිතිය, ජීවීන්ගේ ප්‍රජනක රටා, මානව ප්‍රජනනය, ශාක වර්ධක ද්‍රව්‍ය යන කොටස් ආවරණ වන ව්‍යුහගත රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු විවරණයක් මෙම ග්‍රන්ථයේ අඩංගු වේ.

Additional information

WRITER

ආර්. එම්. ඩී. රාජපක්ෂ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීව විද්‍යාව ව්‍යුහගත රචනා ආදර්ශ ප්‍රශ්න”

Your email address will not be published. Required fields are marked *