වීරතුංග පී තිලකරත්න

ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම

කර්තෘ: වීරතුංග පී තිලකරත්න

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් © 2018 ජුනි, ප්‍රමාණය 7″x9″, පිටු  222, ISBN 978-955-1847-57-9

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම

රු 600.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව නව විෂය නිර්දේශයේ, ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම ඒකකයට අදාළ විෂය කරුණු සවිස්තරාත්මකව මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇත.

Additional information

Weight 0.36 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ජීවයේ රසායනික සහ සෛලීය පදනම”

Your email address will not be published. Required fields are marked *