වීරතුංග පී තිලකරත්න

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් එඩියුකේෂනල් පබ්ලිකේෂන්ස් © 2019, ISBN: 978-955-1847-71-5, ප්‍රමාණය B5 පිටු 144

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව

රු 500.00

Out of stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂයෙහි එන ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව යන විෂය කොටස මෙම පොත මගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.26 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න