වීරතුංග පී තිලකරත්න

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව

ප්‍රකාශනය: බයෝග්‍රැපික් එඩියුකේෂනල් පබ්ලිකේෂන්ස් © 2019, ISBN: 978-955-1847-71-5, ප්‍රමාණය B5 පිටු 144

අන්තර්ගතය: උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව – ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව

රු 500.00

1 in stock

Description

උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂයෙහි එන ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව යන විෂය කොටස මෙම පොත මගින් ආවරණය වේ.

Additional information

Weight 0.26 kg
Dimensions 25 × 17.6 × 1 cm
WRITER

වීරතුංග පී තිලකරත්න