• මුහුණ අල්ලා කොරෝනා ඉල්ලා ගනිමු ද?
    කොරෝනා වයිරසය පමණක් නොව වෙනත් විෂබීජයක් වුව, ව්‍යාප්ත වීම අවම කිරීම සඳහා මුහුණ ඇල්ලීමෙන් වැළකීම ඉතා වැදගත් වේ. කෝවිඩ්-19 වයිරසය ලෝහ හෝ ප්ලාස්ටික් මතුපිට දින ගණනක් වුව ද නො නැසී පැවැතිය හැකි නිසා, නො සේදූ අතකින් උපැස් යුවලක් සකස් කිරීම වැනි සුලු දෙයකින් පවා එය ආසාදනය වීමට ඉඩකඩක් ඇත. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මෙන්ම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ද ජනතාවට ඔවුන්ගේ මුව නො අල්ලා සිටින ලෙසත්, සෑම විට ම දෑත් පිරිසිදු කර ගැනීමටත් උපදෙස් දෙන්නේ ඒ නිසා ය.
  • කොහොම ද කෝවිඩ් පැතිරෙන්නේ කෙලෙස ද ඉන් ඔබ ගැලවෙන්නේ?
    නව කොරෝනා වයිරසය පැතිරීම වැළක්වීමේ වඩා සඵල ආකාරය වන්නේ, මද්‍යසාර මූලික දෑත් පිරිසිදුකාරකයක් හෝ සබන් හා වතුර යොදාගනිමින් නිරතුරුව ඔබේ දෑත් පිරිසිදු කිරීමයි.

Shop by Category

New In

On Sale

Best Sellers